Integritetspolicy

Webguidesweden.com åtar sig att alltid respektera och skydda den personliga integriteten hos våra kunder. Vänligen läs igenom nedanstående integritetspolicy för att förstå våra åtaganden och hur vi strävar efter att respektera och skydda besökarnas rättigheter.

Insamling av personlig information

Webguidesweden.com samlar in personlig information såsom namn, e-postadress och IP-adress, tillsammans med andra uppgifter som du tillhandahåller. Denna information kan lämnas genom e-post som skickas till oss eller genom information som lämnas vid registrering, feedback eller förfrågningar relaterade till support.

Dessutom använder vi också cookies för att automatiskt samla in information varje gång besökare använder Webguidesweden.com. Vi kan samla in information om antalet besök, inklusive sidor som besökaren tittar på, antalet länkar och andra relevanta uppgifter. Dessutom samlar vi in information om besökarens webbläsare, inklusive IP-adress, språkinställningar, tid och de adresser som webbläsaren besöker.

Användning av personlig information

Webguidesweden.com samlar in och använder personlig information för ändamål som är helt i linje med och följer innehållet i denna ”Integritetspolicy”.

När det är nödvändigt kan vi använda den insamlade informationen för att direkt kontakta dig. Detta kan ske genom olika former, inklusive tackbrev, information om teknik och säkerhet, regelbundna uppdateringar om nya tjänster samt information om kommande händelser om du väljer att prenumerera på e-postaviseringar.

Delning av personlig information

Förutom att använda personlig information enligt ovan åtar vi oss att inte avslöja personlig information på något sätt.

I vissa fall kan vi anlita en extern part för att utföra marknadsundersökningsprojekt, vilket innebär att personlig information kan tillhandahållas för att genomföra projektet. Denna tredje part kommer att vara bunden av en överenskommelse som endast tillåter användning av den tillhandahållna personliga informationen för att slutföra projektet.

I vissa fall, om det finns en legitim laglig förfrågan, har Webguidesweden.com ett ansvar att samarbeta och tillhandahålla kundens personliga information på begäran från lagliga myndigheter, inklusive åklagarmyndigheten, domstolar och utredande organ som är involverade i undersökningen av vissa lagbrott hos kunden.

Lagringstid för information

Personuppgifter kommer att förvaras säkert och lagras på Webguidesweden.com:s serversystem tills det begärs eller tills kunden själv loggar in för att avsluta sitt konto.

Säkerhet för personlig information

Genom att besöka, registrera dig och använda Webguidesweden.com godkänner du och accepterar de villkor som beskrivs ovan. Vi kommer att använda olika säkerhetstekniker för att skydda informationen från obehörig åtkomst.

På grund av tekniska begränsningar kan ingen data på internet vara 100% säker. Därför rekommenderar vi att du skyddar informationen relaterad till ditt lösenord och inte delar den med någon annan.

Ändringsvillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i dessa villkor. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar för att vara medveten om eventuella förändringar i integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig via e-post om det finns några väsentliga förändringar i informationssäkerhetspolicyn.

Denna integritetspolicy gäller endast för Webguidesweden.com och omfattar inte eller påverkar tredje part. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom integritetspolicyn för dessa webbplatser innan du tillhandahåller personlig information. Vi tar inte ansvar på något sätt för innehållet och lagligheten hos tredje parts webbplatser.

Kontaktinformation

Vi välkomnar dina synpunkter och åsikter om integritetspolicyn. Om du har några frågor ber vi dig att kontakta Webguidesweden.com direkt.

Tack för att du är en del av Webguidesweden.com. Vi åtar oss att skydda din integritet och står alltid vid din sida för att stödja och hjälpa dig att säkert utforska resande.