Användarvillkor

Webguidesweden.com önskar att du tar dig tid att läsa och förstå informationen om användarvillkoren mellan dig och Webguidesweden.com. Genom att få åtkomst till och använda något innehåll eller bilder på den här webbplatsen erkänner och samtycker du till att följa bestämmelserna i dessa användarvillkor. 

Observera att Webguidesweden.com webbplats är konstruerad för att tillhandahålla ytterligare information om resor för att tjäna globala användare. Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till webbplatsen när som helst utan förvarning.

Registreringsvillkor

Vid registrering via Webguidesweden.com, var god att upprätta ett direkt avtalsförhållande (juridiskt bindande) mellan kunden och oss. Registreringsvillkoren inkluderar begränsningar och typer av rättsliga ansvar undantag.

Dina rättigheter och skyldigheter

  • Dina rättigheter när du loggar in och använder Webguidesweden.com:
  • Du har rätt till integritet för personlig information enligt integritetspolicyn.
  • Du har rätt att vägra användning av Webguidesweden.com utan att ange skäl.
  • Du har rätt att få åtkomst till Webguidesweden.com med de tillåtna medlen.

Tillsammans med de nämnda skyldigheterna, genom att använda Webguidesweden.com samtycker du till att:

  • Tillhandahålla fullständig och korrekt personlig information enligt Webguidesweden.com krav vid registrering och under hela användningsprocessen.
  • Säkra och hålla ditt lösenord eller eventuellt identifieringsmedel som tillhandahålls av oss för att få tillgång till webbplatsen.
  • Du är fullt ansvarig för användningen av ditt konto.
  • Du får inte delegera, överföra eller överlåta ditt konto på något sätt till tredje part. Använd inte vår webbplats i olagliga syften.

Upphovsrätt och varumärke

Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen, inklusive varumärken, koder, företagsnamn, logotypmönster eller tjänster… är alla ägda av Webguidesweden.com. Alla resurser utan begränsning av text, design, grafik, bilder och urval och arrangemang av dem, förutom alla begrepp, verktyg, programvara eller annan teknik, algoritmer, processer är alla upphovsrättsskyddade av oss eller licensierade av Webguidesweden.com.

 

Innehållet och funktionerna på webbplatsen, när de har publicerats, får inte kopieras, reproduceras, modifieras, omvänd designas eller ändras (inklusive att radera eller inaktivera någon säkerhetsåtgärd), överföras på något sätt utan Webguidesweden.com tillstånd.

Om inte annat anges skriftligen av oss får du inte publicera någon information från Webguidesweden.com i något medium för kommersiella ändamål som annonsering eller kampanjer och får inte ha någon negativ påverkan på oss.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska förstås och verkställas enligt lagarna i Konungariket Sverige. Eventuella tvister som uppstår relaterade till din och Webguidesweden.com överenskommelse måste behandlas vid den administrativa domstolen i Sverige.